منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری:

الف) دروس عمومی:

اندیشه و معارف اسلامی

 • کتاب اندیشه ی اسلامی(1) از آیت الله سبحانی
 • کتاب اندیشه اسلامی انتشارات ساکو

زبان و ادبیات فارسی:

 • کتاب برگزیده متون و ادب فارسی پنج استاد
 • راهنمای جامع ادبیات فارسی اکبر مطلق
 • کتاب ادبیات کاردانی به کارشناسی انتشارات ساکو

زبان خارجه:

 • کتاب 504 واژه ضروری
 • کتاب واژگان کنکور کاردانی به کارشناسی انتشارات ساکو
 • کتاب گرامر کنکور کاردانی به کارشناسی انتشارات ساکو

ب) دروس تخصصی:

ریاضی  و هندسه:

 • رياضي عمومي، ليتهلد،جرج توماس
 • جزوه رياضي معماري آكادمي
 • جزوه هندسه رياضي آكادمي

متره و برآورد:

 • فهرست بها ابنيه - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
 • شرايط عمومي پيمان - سازمان مديريت و برنامه‌ريزی
 • جزوه متره و برآورد آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد. 

ايستايي:

 • استاتيك ،بي‌ير جانستون، ترجمه ابراهيم واحديان
 • مقاومت مصالح، بي‌ير جانستون، ترجمه ابراهيم واحديان
 • با توجه به اهمیت درس ایستایی در کنکور، شرکت در كلاس ایستایی آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد. 

 

ترسيم فني، نقشه‌كشي ساختمان و پرسپكتيو:

 • جزوه رسم فنی آکادمی. 

تنظيم شرايط محيطي و تأسيسات:

 • اقليم و معماري، مرتضي كسمايي
 • راهنمايي طراحي اقليمي ، مرتضي كسمايي
 • آشنايي با ابنيه سنتي ايران ، وحيد قباديان
 • تأسيسات ساختمان هنرستان
 • تأسيسات ساختمان، مجتبي نائينيان
 • جزوه تنظيم شرايط محيطي و تأسيسات  آكادمي می تواند جایگزین منابع فوق گردد.

عناصر و جزئيات ساختمان

 • نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
 • جزئيات ساختمان‌هاي آجري، نشريه 92
 • عناصر و جزئيات ساختمان هنرستان
 • اجراي ساختمان، جليل شاهي
 • ساختمان‌سازي ، رابين بري ترجمه اردشير اطيابي
 • فن‌آوري ساختمان‌هاي بتني و فولادي  هنرستان
 • با توجه به اهمیت درس عناصر در کنکور، شرکت در كلاس عناصر آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد.

شناخت مواد و مصالح ساختماني

 • مصالح ساختماني، احمد حامي
 • مبحث 5 مقررات ملي ساختمان
 • شناخت مواد و مصالح ، هنرستان
 • نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
 • جزوه مصالح آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد.
 •  

تاريخ معماري ايران و اسلامي

 • سبك‌شناسي معماري ايران  از محمدكريم پيرنيا
 • معماري اسلامي ، هيلن براند
 • هنر ايران،  آندره گدار
 • معماري ايران، آرتور پوپ
 • آشنايي با معماري اسلامي ايران از محمدکریم پيرنيا
 • تاريخ هنر و معماري ايران در دوره اسلامي، محمديوسف كياني
 • با توجه به اهمیت درس تاریخ معماری ایران در کنکور، شرکت در كلاس تاریخ معماری ایران آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد.

تاریخ معماري جهان

 • مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب، دكتر وحيد قباديان
 • خلاصه تاريخ هنر، پرويز مرزبان
 • هنر در گذر زمان، هلن گاردنر (فقط بخش‌هاي مربوط به معماري)
 • آشنايي با معماري جهان، محمدابراهيم زارعي
 • با توجه به اهمیت درس تاریخ معماری جهان در کنکور، شرکت در كلاس تاریخ معماری جهان آکادمی می تواند جایگزین منابع فوق باشد. 

مباني نظري معماري (طراحي و سواد بصري)

 • مباني سواد بصري ، دونيس ا. دانيس، ترجمه مسعود سپهر
 • زبان تصوير، گئورگي كپس، ترجمه فيروزه مهاجر
 • معماري، رنگ و انسان، ابوالقاسم سيدصدر
 • مباني هنرهاي تجسمي تالیف حليمي
 • مباني طراحي معماري  هنرستان
 • معماري، فرم، فضا نظم  تالیف دي‌كي چينگ
 • مباني هنرهاي تجسمي هنرستان
 • فضا، زمان، معماري ترجمه‌ي مزيني
 • جزوه مبانی نظری معماری  آكادمي می تواند جایگزین منابع فوق گردد. 

نقشه‌برداري:

 • جزوه نقشه برداری  آكادمي.