معرفی دوره آموزشی طراحی نما:

چه در حال قدم زدن و چه داخل خودرو، وقتی از خیابان عبور میکنیم، این نماها هستند که می بینیم، نمای سنتی، مدرن، سنگی، تابلو و.... همگی باید به مانند آینه ای گویای اتفاقات درون فضا باشد. آنچه ما می بینیم پوسته بیرونی بنا است پس علاوه بر جذابیت بصری و معرفی درون فضا، ما را برای ورود به فضا دعوت کند.

در حقیقت بخش زیادی از تعامل بنا (منظور ساختمان و افراد ساکن آن) با محیط اطراف توسط نما صورت میگیرد. برخلاف تصور اشتباه (حتی در بین برخی طراحان تخصصی هم به اشتباه رایج شده!) که نما را به عنوان بَزَک در پوسته بیرونی بنا طراحی میکنند؛ نما باید پوستی چسبیده به درون مایه بنا طراحی شود که بنا و نما با هم یک کل منسجم را شکل دهند.

آنچه در دوره طراحی نما حائز اهمیت است یادگیری طراحی نما بر اساس ملاحظات زیبایی شناختی و کاربرد فضای درونی با استفاده از دیدگاه منظر شهری، اقلیم و ضوابط طراحی است. همچنین شناخت مصالح و نحوه ی استفاده و اجرای آنها و شناخت کامل از اجرای اصولی نما مد نظر است.

هدف دوره: یادگیری کامل طراحی نما شامل طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و نبشی گذاری متناسب با فعالیت در بازار کار معماری و ساختمان.

مخاطبان دوره معماران و مهندسان حوزه ساختمان هستند و شرط لازم در دوره طراحی نما گذراندن حداقل 4 ترم در دانشکده معماری می باشد.

ویژگی منحصر به فرد دوره طراحی نما آکادمی معماری اصفهان برگزاری دوره به شکل ورکشاپی است. در این تعریف، هنرجویان دوره هر روز به مدت 5 ساعت حدود یک ماه در کلاس شرکت می کنند و تمامی تمرینها و آموزشها در خلال کلاس انجام میشود و هنرجویان تکلیف کار در منزل ندارند!

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های آکادمی معماری اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.