برنامه کلاسهای آمادگی کارشناس رسمی دادگستری

شهریه

روز برگزاری

ساعت

مدرس

سرفصل

رشته

3.750.000

 

 

 

پنجشنبه و جمعه

 

 

24

دکتر مرتضوی

بتنوتكنولوژيبتن

راه و ساختمان

(رشته های: معماری، عمران، نقشه کشی)

16

دکتر مرتضوی

شرایط عمومی پیمان

16

دکتر آذرکيش

راه سازی و روسازی آسفالت

10

مهندس وحیدی

ضوابط شهرسازی و معماری

20

مهندس افراسیابی

مکانیک خاک

24

دکتر مرتضوی

فولاد و جوش

16

-

بارگذاری و آیین نامه 1800

5

مهندس افراسیابی

مصالح

130

مجموع

2.350.000

پنجشنبه و جمعه

40

مهندس فروغی

تاسیسات برقی

تاسیسات ساختمانی

(برق، مکانیک)

40

استاد هادی زاده

تاسیسات مکانیکی

80

مجموع

2.800.000

پنجشنبه و جمعه

30

مهندس افضلی

کارخانجات

ماشین، برق و تاسیسات کارخانجات

40

مهندس فروغی

تاسیسات برقی

40

استاد هادی زاده

تاسیسات مکانیکی

110

مجموع

2.500.000

پنجشنبه و جمعه

70

مهندس فروغی

مخابرات و الکترونیک

مخابرات و الکترونیک

2.500.000

پنجشنبه و جمعه

70

مهندس وحیدی

معماری داخلی و تزئینات

معماری داخلی و تزئینات

لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1)      جهت مشاهده تصاویر دوره های قبلی آکادمی معماری اصفهان روی گالری کلیک کنید.

2)      پرداخت اقساطی ثبت نام: نصف نقد ، نصف طی یک فقره چک یک ماهه

3)      تخفیفات پرداخت نقدی شهریه تک درس:

ü      راه و ساختمان شامل 300.000تومان تخفیف

ü      تاسیسات ساختمانی شامل 200.000تومان تخفیف

ü      ماشین، برق و تاسیسات کارخانجات شامل 200.000تومان تخفیف

ü      مخابرات و الکترونیک شامل 200.000تومان تخفیف

ü      معماری داخلی و تزئینات شامل 200.000تومان تخفیف

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های آکادمی معماری اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.