شهریه

خدمات

800.000

خدمات دپارتمان مشاوره

مشاوره فردی و برنامه ریزی هفتگی با بهترین مشاوران کشور

800.000

بسته آموزشی دکتری

کتابهای شامل خلاصه منابع کنکور دکتری شامل:

1)ایستایی 2)سیستم ساختمانی 3)سیستم ساختمانی تکمیلی 4)عناصر و جزئیات ساختمانی 5)جزوه تنظیم شرایط محیطی 6)درک عمومی منظر 7)تاریخ معماری جهان 8)تاریخ معماری ایران 9)تاریخ معماری معاصر 10 ) تاریخ معماری معاصر ایران و جهان 11) برنامه دهی و روش تحقیق 12) مبانی نظری معماری 13)تست و پاسخ استعداد تحصیلی 14)زبان تخصصی معماری

مشمول 200هزار تومان تخفیف برابر با:

1.500.000

مجموع خدمات غیرحضوری آمادگی کنکور دکتری شامل:

بسته آموزشی (کتابهای شامل خلاصه منابع کنکور) + خدمات دپارتمان مشاوره