برنامه زمانی تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1403



  • برنامه زمانی تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1403 منتشر شد. (برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی 1403 کلید کنید).

1


برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های آکادمی معماری اصفهان ۰۳۱۳۶۶۳۳۲۹۶ و ۰۳۱۳۶۶۳۳۲۸۱ و ۰۳۱۳۶۶۲۸۳۶۱ و ۰۳۱۳۶۶۰۵۰۰۸ تماس حاصل فرمایید.